Article 6214

Title of the article

CATALOGUE OF METASPERM SPECIES OF THE I. I. SPRYGIN’S HERBARIUM (PART 5)

Authors

Novikova Lubov Alexandrovna, Doctor of biological sciences, chief researcher, sub-department of botany, plant physiology and biochemistry, Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia), la_novikova@mail.ru

Index UDK

581. 9

Abstract

The article includes the inventory results of the herbarium collections in recent years. It is established that currently in the I. I. Sprygin’s herbarium there are kept 583 species, 189 genera and 29 families (14 018 herbarium specimen) of the MAGNOLIOPSIDA class of the MAGNOLIOPHYTA division of the LAMIIDAE subclass.

Key words

I. I. Sprygin’s herbarium, inseration, catalogue.

Download PDF
References

1. Novikova L. A. Izvestiya PGPU im. V. G. Belinskogo. Estestvennye nauki [Proceedings of Penza State Pedagogical University. Natural sciences]. 2011, no. 25, pp. 127–153.
2. Novikova L. A. Izvestiya PGPU im. V. G. Belinskogo. Estestvennye nauki [Proceedings of Penza State Pedagogical University. Natural sciences]. 2012, no. 29, pp. 69–91.
3. Novikova L. A., Solyanov A. A., Khryanin V. N. Izvestiya PGPU im. V. G. Belinskogo. Estestvennye nauki [Proceedings of Penza State Pedagogical University. Natural sciences]. 2010, no. 17 (21), pp. 20–31.
4. Novikova L. A. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Estestvennye nauki [University proceedings. Volga region. Natural sciences]. 2013, no. 1 (1), pp. 15–59.
5. Takhtadzhan A. L. Sistema magnoliofitov [System of magnoliophytes]. Leningrad: Nauka, 1987, 440 p.
6. Cherepanov S. K. Sosudistye rasteniya Rossii i sopredel'nykh gosudarstv [Vascular plants of Russia and adjacent countries]. Saint Petersburg: Mir i sem'ya, 1995, 992 p.
7. Gubanov I. A., Kiseleva K. V., Novikov V. S., Tikhomirov V. N. Illyustrirovannyy opredelitel' rasteniy Sredney Rossii [Illustrated plants identification guide of Middle Russia]. Moscow: Tov-vo nauchnykh izdaniy «KMK», 2002–2004, vol. 1–3.
8. Maevskiy P. F. Flora Sredney polosy Evropeyskoy chasti SSSR [Flora of Middle European part of USSR]. Moscow: Tov-vo nauchnykh izdaniy «KMK», 2006, 600 p.
9. Flora Vostochnoy Evropy. T. 9–11 [Flora of Eastern Europe. Volumes 9–11]. Ed. N. N. Tsvelev. Saint Petersburg: Mir i sem'ya (Vol. 9, 10); Moscow: Tov-vo nauchnykh izdaniy «KMK» (Vol. 11), 1996–2004.
10. Flora Evropeyskoy chasti SSSR. T. 1–8 [Flora of European part of USSR. Volumes 1–8]. Ed. A. A. Fedorov (Vol. 1–6); N. N. Tsveleva (Vol. 7), Leningrad: Nauka, 1974–1989.
11. Flora SSSR. T. 1–30 [Flora of USSR. Volumes 1–30]. Ed.B.K.Shishkin. Moscow;Leningrad:AN SSSR,1959,630.
12. Vasyukov V. M. Rasteniya Penzenskoy oblasti [Plants of Penza region]. Penza: PGU, 2004, 182 p.
13. Solyanov A. A. Flora Penzenskoy oblasti [Flora of Penza region]. Penza: PGPU im. V. G. Belinskogo, 2001, pp. 307–310.
14. Sprygin I. I. Trudy po izucheniyu zapovednikov [Works on nature reserves’ study]. Moscow, 1926, iss. 4, pp. 1–242.
15. Sprygin I. I. Nauchnoe nasledstvo [Scientific legacy]. Moscow: Nauka, 1986, vol. 11, 512 p.
16. Sprygin I. I. Iz oblasti Penzenskoy lesostepi. Ch. 3. Stepi peschanye, kamenisto-pescha¬nye, solontsevatye na yuzhnykh i melovykh sklonakh [From the area of Penza forest-steppe. Part 3. Sandy, petrous-sandy, solonetzic steppes on south and cretaceous slopes]. Penza: Gos. Kom. po okhrane okruzh. sredy Penzenskoy oblasti, 1998, 140 p.

 

Дата создания: 23.07.2014 09:50
Дата обновления: 23.07.2014 10:28